Kohtuasi C-436/07: Euroopa Ühenduste Komisjoni 14. septembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 12. juuli 2007 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-312/05: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Efrosyni Alexiadou