Muud KOM-dokumendid, kui komisjoni poolt vastu võetud seadusandlikud ettepanekud