Kirjalik küsimus E-4375/07 Esitaja(d): Sajjad Karim (ALDE) komisjonile. Konkurentsi piiravad tavad autotööstuses ja lüngad õigussätetes