Kohtuasi C-558/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 1. märtsi 2018. aasta otsus (Kammergericht Berlini eelotsusetaotlus – Saksamaa) – menetlus, mille algatamist on taotlenud Doris Margret Lisette Mahnkopf (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Määrus (EL) nr 650/2012 — Pärimisasjad ja Euroopa pärimistunnistus — Kohaldamisala — Võimalus anda üleelanud abikaasa pärandiosa kohta välja Euroopa pärimistunnistus)