Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/518 av den 18 mars 2021 om registrering av en geografisk beteckning för en spritdryck i enlighet med artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 ”Vasi vadkörte pálinka”