Kirjalik küsimus E-4263/09, mille on esitanud Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Direktiivi 2000/60/EÜ võimalik rikkumine Castori projekti raames (Vinaròs, Hispaania)