2008/624/EÜ: Nõukogu otsus, 8. juuli 2008 , Regioonide Komitee nelja Prantsusmaa liikme ja nelja Prantsusmaa asendusliikme ametisse nimetamise kohta