Kirjalik küsimus E-1760/08, mille on esitanud Richard Seeber (PPE-DE) komisjonile. Loodusliku linnustiku kaitse direktiiv