Skriftlig fråga E-011787/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) till kommissionen. Kommissionens oproportionerliga politiska påtryckningar på länder på västra Balkan