TITJUR Kohtujuristi ettepanek - Mengozzi - 12. veebruar 2009. # Skatteverket versus AB SKF. # Eelotsusetaotlus: Regeringsrätten - Rootsi. # Kuues käibemaksudirektiiv - Artiklid 2 ja 4, artikli 13 B osa punkti d alapunkt 5 ja artikkel 17 - Direktiiv 2006/112/EÜ - Artiklid 2 ja 9, artikli 135 lõike 1 punkt f ja artikkel 168 - Emaettevõtja poolt tütarettevõtja aktsiate ja osaluse võõrandamine kontrollitavas äriühingus - Käibemaksu kohaldamisala - Maksuvabastus - Aktsiate võõrandamisel ostetud teenused - Käibemaksu mahaarvamine. # Kohtuasi C-29/08. AB SKF