Kirjalik küsimus E-4302/07 Esitaja(d): Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Ühenduse rahaline abi lennujaama infrastruktuuridele Assooridel