Kirjalik küsimus E-3316/07 Esitaja(d): Sajjad Karim (ALDE) komisjonile. Komisjoni ettepanek luua Aafrika ja Euroopa vaheline energiaalane partnerlus