Kohtuasi T-524/11: 30. septembril 2011 esitatud hagi — Volvo Trademark versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)