Kirjalik küsimus P-3877/09, mille on esitanud Åsa Westlund (S&D) komisjonile. Leedu diskrimineeriv seadus