Komisjoni määrus (EÜ) nr 671/2009, 24. juuli 2009 , millega avatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2010. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside väljaandmise menetlus