Kirjalik küsimus E-2972/07 Esitaja(d): Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) komisjonile. Ramazzini Instituudi uus uuring, mis käsitleb aspartaami