Kirjalik küsimus E-3972/09, mille on esitanud Mathieu Grosch (PPE) komisjonile. Kolmandate riikide kodanike tööload