Kirjalik küsimus E-4810/09, mille on esitanud Elizabeth Lynne (ALDE) komisjonile. Üldsuse teadlikkus veebilehest EWGLINET