Kirjalik küsimus E-5180/08, mille on esitanud Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komisjonile. Kultuuripärandi kaitsmise ja edendamise toetamine