Kirjalik küsimus E-2298/09, mille on esitanud Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Kesk-Ameerikaga assotsiatsioonilepingu sõlmimise alased läbirääkimised – inimõiguste- ja rändeklausel