Kirjalik küsimus E-2495/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Teave programmi Intelligent Energy – Europe vahendite kasutamise kohta Chieri (Itaalia) haldusüksuses