Kommissionens forordning (EØF) nr. 2867/78 af 5. december 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt