Věc C-382/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad va Beroep (Nizozemsko) dne 4. července 2013 — C.E. Franzen a další v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)