TITJUR Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23 päivänä lokakuuta 2008. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 89/48/ETY - Työntekijät - Tutkintotodistusten tunnustaminen - Insinööri. # Asia C-286/06. komissio v. Espanja