Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 2 września 2009 r.$