Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 2. september 2009.