Sprawa C-759/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 maja 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gera – Niemcy) – PG / Volkswagen AG