Věc C-759/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. května 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Gera – Německo) – PG v. Volkswagen AG