Kirjalik küsimus E-2953/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Teave programmi CIVITAS rahaliste vahendite kasutamise kohta Francavilla Fontana haldusüksuses