Kirjalik küsimus E-0212/09, mille on esitanud Antolín Sánchez Presedo (PSE) komisjonile. Nanotehnoloogiaga seotud ohud