Kirjalik küsimus P-6711/08, mille on esitanud Frank Vanhecke (NI) komisjonile. Euroopa rahaliste vahendite kasutamine Belgias