Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) artiklile 30 avaldatud nimekirjad Käesolevad nimekirjad asendavad Euroopa Liidu Teatajas C 23, 28.1.2005, lk 15 avaldatud nimekirju