Kirjalik küsimus E-6724/08, mille on esitanud Mario Borghezio (UEN) ja Erminio Enzo Boso (UEN) nõukogule. EL peab takistama, et organiseeritud kuritegevus Bulgaarias avaldab mõju finantsabi kasutamisele