Sprawa T-603/19: Skarga wniesiona w dniu 9 września 2019 r. – Helsingin Bussiliikenne/Komisja