2009/556/EÜ: Nõukogu otsus, 25. juuni 2009 , Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) ajutise kohaldamise ja sõlmimise kohta