Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 2/2009 van 5 februari 2009 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst