Kirjalik küsimus P-3684/08, mille on esitanud Agnes Schierhuber (PPE-DE) komisjonile. Dumpinguvastased meetmed väetiste suhtes