Euroopa Kohtu määrus (seitsmes koda), 4. juuni 2009. Euroopa Kohtu määrus (seitsmes koda), 4. juuni 2009.#Carlos Cloet ja Jacqueline Cloet versus West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI).#Eelotsusetaotlus: Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Belgia.#Eelotsusetaotlus.#Kohtuasi C-129/08.