Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1174/2009 tat- 30 ta' Novembru 2009 li jistabilixxi r-regoli ta' implimentazzjoni tal-Artikoli 34a u 37 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 dwar ir-rifużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud taħt id-Direttiva tal-Kunsill 2008/9/KE