Kirjalik küsimus E-001599/11 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) komisjonile. Toidukriis