Kirjalik küsimus E-2664/09, mille on esitanud Marios Matsakis (ALDE) komisjonile. Iraagis kasutatavatest pommidest põhjustatud teratogenees