Kirjalik küsimus E-2392/09, mille on esitanud Luca Romagnoli (NI) komisjonile. Teave Europe Direct teabevõrgustikule makstavate toetuste kasutamise kohta Pescara kommunis