Komisjoni määrus (EÜ) nr 80/2007, 29. jaanuar 2007 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril