Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 5. märtsi 2009 . aasta koosolekul esitatud arvamus, juhtumit COMP/C.39.402 – gaasituru sulgemine RWE poolt – käsitleva otsuse eelnõu kohta – Raportöör: Rootsi