Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda), 11. detsember 2007.