Kirjalik küsimus E-6660/08, mille on esitanud Georgios Papastamkos (PPE-DE) komisjonile. Kohalike energiaallikate kasutamise parimad tavad