Kirjalik küsimus P-0119/08, mille on esitanud Thomas Wise (IND/DEM) komisjonile. Ebaseaduslik kalapüük