Kirjalik küsimus E-4855/08, mille on esitanud Georgios Georgiou (IND/DEM) komisjonile. Kolmanda ühenduse abi raamprogrammi alusel tuletõkestusvööndite loomine ja metsa uuendamine Attikis