Komisjoni määrus (EÜ) nr 52/2007, 23. jaanuar 2007 , millega määratakse kindlaks, millises ulatuses võib rahuldada 2007. aasta jaanuaris esitatud impordilitsentsitaotlusi teatavate piimatoodete puhul, mis kuuluvad määrusega (EÜ) nr 2535/2001 avatud tariifikvootide alla