Nõukogu otsus (EL) 2020/2141, 15. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega